استرس گرمایی گاوهای شیری بالا رفتن دمای کانونی بدن از۳۸/۶ درجه سانتی گراد

 

نشانه ها

۱-     افزایش تپش قلب (برای پمپاژ خون به سطح بیرونی بدن)

۲-    تندتر دم زدن(بیرون راندن گرما)

۳-  به دنبال سایه گشتن / در مسیر وزش باد ایستادن

۴-   پرهیز از حرکت و فعالیت / دوری از تراکم

۵-  بیشتر سرپا ایستادن (برای تماس بیشتر بدن با هوا)

۶-   بیشتر نوشیدن آب (جبران آب از دست رفته)

۷-   افزایش پیشآب (کاهش آب بدن)

 

پیامدها

خوراک کمتر خوردن

 • بی اشتهایی در اثر:
 • کاهش فعالیت شکمبه و روده ها/ در اثر جریان کمتر خون به اعضای درونی بدن
 • دگرگونی ترکیب جمعیت میکروبی شکمبه و روده
 • کاهش روند هضم و جذب
 • آهسته شدن حرکت مواد در دستگاه گوارش

 

کاهش تولید در اثر:

-         کمتر خوراک خوردن در اثر بی اشتهایی

 • کاهش پروتئین باکتریایی

-       کاهش فعالیت غدد پستانی

 • کمبود جریان خون در پستان
 • اتلاف انرژی بیشتر برای حفظ متابولیز در بدن (پیرامون ۷ تا ۵۲ درصد)

 

کاهش باروری:

 • کاهش شدت و دوره فحلی
 • کاهش فعالیت دستگاه تولید مثلی
 • کمبود انرژی در دسترس اعضای تولیدمثلی پیرامون ۷ تا ۵۲ درصد
 • احساس دشواری شرایط زندگی (عدم تمایل به باروری)

 

تراوش کورتیزول (هورمون استرس)

کوشش برای کاهش عوارض استرس گرمایی

 • تغییر متابولیسم بافت ها برای خو گرفتن به استرس
 • افزایش انرژی مصرفی ۷ تا ۵۲ درصد
 • کم آمدن انرژی برای تولید شیر، باروری و رشد
 • افزایش جریان خون به سطح بدن
 • کاسته شدن جریان خون در اعضای داخلی
 • برانگیخته شدن پاسخ ایمنی مادرزادی
 • ایجاد التهاب در بافت ها (افزایش بیماری)
 • کاهش فعالیت سلول های پیام رسان
 • اتلاف انرژی

تغییرات در دستگاه گوارش

 • کاهش شمار لاکتوباسیل ها در جمعیت باکتریایی
 • افزایش شمار باکتری های بیماری زا (ای- کولای)
 • احتمال اسیدی شدن محیط شکمبه
 • کند شدن حرکت مواد در دستگاه گوارش
 • بی اشتهایی در اثر کند شدن گذر مواد در شکمبه و روده ها / کاهش تولید

آسیب پذیری در برابر بیماری زاها

 • نشت پذیری روده
 • ورود بیماری زاها به درون بدن
 • کاهش بازسازی موکوس دیواره روده
 • افزایش استقرار بیماری زاها
 • افزایش احتمال نفوذ به درون بدن
 • کاهش هضم مواد / تغییر تراوش آنزیم های گوارشی
 •   در شرایط بسیار حاد احتمال تلف شدن گاو

 

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :