بیماری ورم پستان محیطی پیشگیری، بهاربند، مدیریت شیردوشی

برگرفته از دستور کار DEFRA وزارت کشاورزی انگلستان

 

پاتوژن های ایجاد کننده ورم پستان محیطی، روی سطح بیرونی سر پستان ها به سر می برند. اگر آماده سازی پستان به خوبی انجام نگیرد، و یا دستگاه شیردوشی به خوبی کار نکند، باکتری های بیماری زا وارد پستان گاو می شوند. درگاوهای خشک نیز، اگر بسته شدن طبیعی سوراخ سر پستان به خوبی به انجام نرسد، گرفتاری ساز می شود. کنترل سطح درگیری پستان با بیماری زاها، بی گمان در کنترل پدید آمدن ورم پستان محیطی موثر است.

مدیریت بهاربندها / راهروها

 • از کمبود جا (تراکم) پرهیز کنید. (دستکم یک جایگاه انفرادی برای هرگاو در سیستم فری استال و در بهاربند آزاد، دستکم ۶/۵ متر مربع با بستر کلش برای استراحت و ۳/۵ متر مربع برای نشخوار)
 • تهویه خوب، بسیار مهم است و رطوبت برای گاوها دلخواه نیست.
 • جایگاه فری استال اگر خوب طراحی شده باشد برای گاوها مناسب تر از بهاربند آزاد است، اما برای گاوهای آبستن سنگین مناسب نیست.
 • بهاربند با بستر کلش، جای خوبی برای گاوها است، اما سه برابر بیشتر از جایگاه فری استال کلش می برد (دست کم ۳ تن برای هر گاو در زمستان برای بهاربند آزاد، و ۱ تن برای جایگاه فری استال).
 • جاهایی که پیرامون آبخوری قرار دارند را سفت و خشک نگه دارید، و آبخوری در جایی نباشد که سبب خیس شدن بستر شود.
 • آخور به اندازه کافی برای گاوها فراهم کنید تا ناچار به رقابت با یکدیگر نباشند و گاوهای قوی تر به گاوهای ضعیف تر زور نگویند. پس مانده خوراک را بیرون ببرید.
 • بخش های کانکریت (بتنی) را دست کم روزی ۲ بار پاکیزه نگهداری کنید.
 • راهروها و جلو درهای ورودی و خروجی را به خوبی پاکیزه نگهداری کنید.(مقدار مدفوعی که به پای گاو می چسبد با سطح آلوده شدن پستان به مدفوع رابطه دارد)
 • با گاوها به آرامی رفتار کنید. اینکار آلوده شدن ساق پا، زانو و پستان را کم می کند.
 • گاوها را پس از شیردوشی به مدت ۳۳ دقیقه در جایی که کف آن کانکریت پاکیزه است نگه دارید تا سوراخ سر پستان ها بسته شود.
 • پاکیزگی و استاندارد جایگاه گاوهای خشک و پا به زایمان، باید به پاکیزگی جایگاه گاوهای شیری باشد.

 

هوا

بیماری زاهای محیطی، در شرایط هوای مرطوب و گرم، و در محیط خیس به خوبی رشد می کنند. بالا رفتن رطوبت هوا سبب پر شمار شدن و حرکت این میکروارگانیزم ها می شود بهترین رطوبت محیط برای گاو شیری ۷۰-۶۵  درصد با دمای بین ۲۲ تا ۲۹ درجه است. اگر گاوها در شرایط هوایی که به سود بیماری زاها است در زیر سقف به سر ببرند، در تابستان می باید از تراکم آن ها کم کنیم و سطح مدیریت را بالا ببریم.

پوشش بستر

 • پوشش بستر اگر از کلش باشد معمولا برای رشد عامل ورم پستان، استرپتوکوکوس یوبریس مناسب است. پوشش کلش باید خشک و بدون قارچ و کپک باشد.
 • روی تشک جایگاه انفرادی(فری استال)، کلش کمتری ریخته می شود و به همین سبب احتمال درگیری با باکتری های محیطی کاهش می یابد.
 • خاک اره اگر خیس باشد، به ویژه این که اگر هنگام انبار کردن خیس بوده باشد خطر بزرگی در بر دارد.
 • ماسه شسته شده کمتر امکان دارد که منبع بیماری زاهای ورم پستان شود. عمق ماسه می باید در بهاربند آزاد دست کم ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر، و در فری استال دست کم ۵ تا ۱۰ سانتی متر باشد. مدفوع گاوها می باید با دست و همواره برداشته شود.

 

دسته بندی گاوها

 • گاوهایی را که عفونت ورم پستان دارند در یک جا و جدا از گاوهای سالم نگه دارید، و آن ها را در آخر شیردوشی گله بدوشید. اینکار درگیری گاوهای بیمار با گاوهای سالم را کاهش می دهد.
 • گاوهای تازه زا را بهتر است در جایگاه جداگانه نگهداری کنید و پیش از دیگران بدوشید.

کار دستگاه شیردوشی

 • خوب کار کردن دستگاه شیردوشی، خطر نفوذ میکروارگانیزم ها به درون پستان در روند شیردوشی را کاهش می دهد.
 • دستگاه شیردوشی را به درستی نصب کنید.
 • هر ۶ ماه یکبار دستگاه شیردوشی را آزمایش کنید.
 • اطمینان یابید که دستگاه جداکننده خرچنگی به درستی تنظیم شده باشد تا شیردوشی، نه کمتر از حد لزوم و نه بیشتر از آن باشد.
 • سطح وکیوم (خلاء)، هوا گیری، و عملکرد پولساتورها را هر روز بازبینی کنید.

روند کار شیردوشی

 • یک خرچنگی سالم و یدکی برای دوشیدن گاوهای آلوده به بیماری ورم پستان داشته باشید.
 • پیش از دوشیدن، همه مدفوعی را که روی سر پستان ها چسبیده است بزدایید.
 • ضدعفونی سر پستان ها پیش از دوشش، به کنترل عفونت های محیطی و انتقال ورم پستان از گاوی به دیگر گاوها، کمک می کند. اینکار را پس از رگ زدن سر پستان ها انجام دهید.
 • برای ضدعفونی پیش از دوشش، از ضدعفونی کننده هایی که ویژه اینکار ساخته شده اند استفاده کنید.
 • پوشاندن کامل سر پستان ها با مایع ضدعفونی کننده پیش از دوشش بسیار مهم است. دست کم ۳۰ ثانیه فرصت بدهید تا ضدعفونی کننده کار خودش را انجام دهد، آنگاه سر پستان ها را به خوبی خشک کنید.
 • دست ها و خرچنگی ها را در میانه شیردوشی همواره پاکیزه نگه دارید.
 • ضدعفونی سر پستان ها پس از دوشش، معمولا برای کنترل باکتری های مسری، و ورم پستان نا آشکار است.

 

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :