چگونه ایمنی گله را تقویت کنیم

دکتر دامپزشک Marc kehrli ، مرکز ملی بیماریهای حیوانات  USDA

Hoard’s Dairyman.February 2019

 

برای تقویت ایمنی گله میتوانید چندین کار انجام دهید:

۱-     پاکیزه و خشک نگه داشتن جایگاه گاوهای نزدیک به زایمان، و جایگاه گاوهای خشک. به کمترین رساندن بار میکروب - های بیماری زا در محیط خوابگاه این گاوها، بی اندازه اهمیت دارد. متأسفانه ما به وضعیت جای نگهداری گاوهای خشک به آن اندازه که باید اهمیت نمی دهیم.

۲-     با کارشناس تغذیه گله همکاری نزدیک داشته باشید تا از بروز بیماری های متابولیکی در دوره انتقال زایمان، تا حد ممکن، جلوگیری کنید. به خوبی پذیرفته شده است که وضعیتی مانند تب شیر، نقش عمدهای در پدید آمدن بیماری های پس از زایمان گاوها دارد. اگر شما بتوانید جلو بروز تب شیر، و کمبود کلسیوم پنهان گاوها را بگیرید موفقیت چشمگیری در سلامت نگه داشتن گله بدست خواهید آورد. با این همه، هنوز هم گاوها در نزدیکی زایمان دچار تب شیر و ضعف کار سیستم ایمنی می شوند، اما نه به آن شدت، و شاید هم نه به آن اندازه دراز مدت.

۳-    پژوهش های تغذیه ای بسیاری برای شناسایی این که چگونه سیستم ایمنی گاوها را تقویت کنند انجام گرفته است. شاید قوی ترین شواهد از پژوهش هایی به دست آمده است که ویتامین E و سلنیوم را برای تقویت ایمنی گاوها و رابطه آن ها با بدن گاو در افزایش مقاومت در برابر ورم پستان به کار برده اند. ما اکنون می دانیم که اگر مقدار کافی ویتامین E و سلنیوم در جیره گاوها قرار دهیم، از موارد پدید آمدن ورم پستان کاسته می شود، اما درباره دیگر کارهای تغذیه ای به جز ویتامین E و سلنیوم، اطلاعات اندکی منتشر شده است که نشان دهد می توان به آن وسیله از بروز بیماری های کلینیکی پیشگیری کرد. روی هم رفته، اطمینان از این که مواد مغذی کلیدی، به اندازه کافی، در جیره گاوها وجود داشته باشد بسیار اهمیت دارد. در این زمینه با کارشناس تغذیه گله کار کنید.

۴-    از آنجا که تقویت ایمنی گله از راه تغذیه، کار دشواری است بسیاری از پژوهش های انجام شده برای تقویت ایمنی روی (Granulocyte  Colony Stimulating factor (G-CSF  مانند عواملی متمرکز شده اند که مستقیماً با سیستم ایمنی سروکار دارند. G-CSF (فاکتور تحریک کننده کلنی گرانولوسیت ها) بخشی از سیستم طبیعی بدن گاو است که مغز استخوان را تحریک می کند تا سلول های ایمنی نوتروفیل ها را تولید کند. نوتروفیل ها سلول های ایمنی بسیار مهمی هستند که پس از تولید، و بالغ شدن، وارد سیستم گردش خون بدن می شوند و به جستجوی بخش هایی از بدن که دچار عفونت شده اند می گردند. این سلول ها از اهمیت باالایی برای محافظت از بدن گاو در برابر طیف گسترده ای از عفونت ها، به ویژه در غدد پستانی و در رحم، برخوردار هستند. 

در بسیاری از پژوهش ها به ضعف نقش نظارتی و عملیاتی نوتروفیل- ها (و دیگر سلولهای ایمنی) در گاوهای دوره انتقال زایمان پی برده شده است. G_CSF با تحریک مغز استخوان به تولید بیشتر نوتروفیل ها و فرستادن آن ها به درون جریان خون، کمک می کند که بدن گاو بتواند پاسخ سریع تر و قوی تری در برابر عوامل بیماریزا از خود نشان دهد و عفونت در غدد پستانی را کنترل کند.

این روش، با روش بکار بردن آنتی بیوتیک ها برای از بین بردن عفونت ها متفاوت است و با این وسیله می توانیم مهم ترین بخش سیستم ایمنی گاو را تقویت کنیم و نیاز به آنتی بیوتیک ها را نیز کاهش دهیم.

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :