اکسیدین

اکسیدین ۱۵ درصد ماده ای ضدعفونی کننده قوی بر پایه قوی ترین ترکیب بیوسید دنیا (پراستیک اسید) است که با بالاترین استانداردها و کیفیت برای از بین بردن کلیه ویروس ها، باکتری ها، قارچ ها و دیگر عوامل میکروبی، فرمولاسیون و تولید می گردد. این ترکیب تا آنجا بی نظیر و رقیب است که دانشمندان به آن لقب پادشاه ضدعفونی کننده ها را داده اند.

اکسیدین ۱۵ درصد توان از بین بردن کلیه میکروارگانیسم ها را با توجه به غلظت مصرفی و شرایط محیطی داراست و براساس طبقه بندی EPA و FDA این ترکیب در خانواده پراکسی کامپندها و قدرت اثر استریل کنندگی، باکتری کشی، ویروس کشی، قارچ کشی و اسپور کشی قرار دارد.

موارد مصرف اکسیدین در صنعت دام

 •      ضدعفونی اولیه سالن، ابزار، لوازم و حوضچه های ورودی و آب آشامیدنی
 •     ضدعفونی خوراک دام
 •      ضدعفونی نهایی سیستم های شیر دوشی بدون نیاز به شستشوی مجدد با آب
 •      ضدعفونی و رسوب زدایی سیستم آب رسانی آب شرب مصرفی دام
 •     ضدعفونی محوطه فارم
 •    ضدعفونی لاشه و ابزار سلاخی در کشتارگاه
 •      ضدعفونی موثر و بدون استرس پستان گاو قبل از شیردوشی و حفظ آرامش دام
 •     ضدعفونی بدن دام

بسیاری موارد دیگر به عنوان یک ضدعفونی کننده عمومی در دامپزشکی و دامپروری

 

اکسیدین دامی

موارد مصرف اکسیدین در صنعت طیور

 •      ضدعفونی اولیه سالن، ابزار، لوازم و حوضچه های ورودی و آب آشامیدنی
 •      ضدعفونی حوضچه های آب ورودی  و محوطه فارم
 •     ضدعفونی فضای سالن
 •      ضدعفونی خوراک طیور
 •      ضدعفونی سیستم تأمین آب شرب طیور و ظروف آبخوری و دانخوری
 •      ضدعفونی لاشه طیور و ابزار کشتار در کشتارگاه
 •      ضدعفونی پوشال بکار رفته در ساخت صفحات اسکرین خنک کننده فضای سالن
 •     جایگزین بسیار کم خطر تر از فرمالدهید
 •     بسیاری موارد دیگر در این صنعت که مستلزم استفاده از ضدعفونی کننده قوی است

 

اکسیدین طیور

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :