فرمالین

فرمالین (Formaldehyde) بافرمول شیمیایی CH2O دارای اسامی مترادف  فرمالدهید، متانال، متیلن اکسید و متیل الدهید می باشد. این ماده در دمای محیط به صورت گاز وجود دارد، اما این قابلیت را دارد که درون آب حل شود. در واقع فرمالین محلول آبی فرمالدئید با غلظت ۳۷ درصد است که عموم کاربرد این ماده در صنعت وکشاورزی به همین صورت است.

فرمالین اولین بار توسط دانشمند روسی به نام الکساندر باتلر در سال ۱۸۵۹ کشف شد. این گاز به آسانی از احتراق ناقص ترکیبات حاوی کربن ایجاد می شود. در دود حاصل از آتش سوزی جنگل ها ، حجم زیادی از فرمالدئید وارد جو می شود. به غیر از این مسئله دود حاصل از اگزوز ماشین ها و دود سیگار و دود ناشی از کارخانه ها هم دارای مقدار زیادی فرمالین هستند. فرمالین به طور طبیعی در اتمسفر از واکنش اکسیژن با متان و سایر هیدروکربن ها در اثر نور خورشید حاصل می شود. همچنین از فرآیند متابولیسم برخی از هیدروکربن ها هم مقدار اندکی فرمالین تولید می شود.

از جمله کاربردهای فرمالین در صنعت دامپروری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ضدعفونی کردن سالنهای مرغداری و دامداری
  • شستشوی وضدعفونی لوازم و تجهیزات
  • ضدعفونی کردن استخرهای پرورش ماهی

  فرمالین ماده ای ضد عفونی کننده است. یکی از کاربردهای گسترده این ماده برای ضدعفونی، در دامداری ها، مرغداری ها و استخرهای پرورش ماهی است. این ماده به دلیل قیمت پایین خود و خواصی که به خود اختصاص داده است، برای ضد عفونی کردن محیط های دامی توصیه می شود.
در صنایع دامی، از فرمالدئید گازی برای ضد عفونی کردن سطوح آجری و چوبی و همچنین لوازم مکانیکی استفاده می شود. فرمالین مایع نیز کاربرهای گسترده ای برای ضدعفونی کردن این محیط ها دارد. همانطور که گفته شد، قیمت فرمالین در علاقه دامداران و پرورش دهندگان ماهی به استفاده از آن بسیار موثر است.
بهترین دما برای اثربخشی فرمالین ۱۴ درجه سانتی گراد و بهترین رطوبت ۷۰ درصد است. توصیه می شود برای ضد عفونی عمومی محیط های دامی از محلول رقیق شده فرمالین استفاده شود و به مدت ۲۴ ساعت محیط تخلیه شده و در بسته باقی بماند.
در محیط هایی که محل پرورش طیور است نیز روش های مختلفی برای ضد عفونی با این ماده وجود دارد. یکی از این روش ها استفاده از فرمالین و پرمنگنات پتاسیم است. همچنین تبخیر فرمالین و گازدهی محیط با وسایل مخصوص نیز از روش هایی است که با استفاده از این ماده مورد استفاده قرار می گیرد.

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :